מדד : מדד מחירי תשומה בבנייה למבני מסחר ומשרדים - כללי (800010)
אחוזים : 0.2 -

ינואר 2012 ‎
102.0

עבור לתוכן העמוד