ועדת קבלה בוררות ואתיקה

ועדת קבלה אתיקה ובוררות

יו"ר הועדה -מר אורי ליבוביץ
חבר הועדה -מר אלי מתתיהו
חבר הועדה -שמעון כהן

—תפקיד הועדה -לבחון קבלת חברים חדשים להתאחדות על פי קריטריונים שיקבעו. —לנהל מפגש אחת לחודש לדון בקבלת חברים חדשים ובפסילת חברים קיימים במידת הצורך. —

—לכתוב קוד אתי מחייב לעוסקים בענף —להטמיע בין החברים לפעולה לפי תקנים ,תקנות וחוקים . —לאפשר לציבור כתובת לשאלות . —לבצע בוררות בין הקבלנים ובין קבלן לציבור .מזמיני העבודה 
עבור לתוכן העמוד