קרנות הלוואת מדינה וייעוץ עיסקי

גורמים מנהלים :הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
מטרה קהל יעד​ עסקים קטנים ובינוניים אשר ישנה הצדקה כלכלית להמשך קיומם ועל פי החלטת ועדת האשראי ובהמלצת אחד הגופים המתאמים שאכן, יש מקום לסייע להם במימון בערבות מדינה

.תנאי זכאות ו/או דרישות סףמ חזור שנתי: עד 100 מיליון שקל.לא תינתן יותר מהלוואה אחת לאותו הגוף באותו הזמן.קבלת אישור לאחר עריכת בדיקה כלכלית של הגוף המתאם, של הבנק ושל נציג הציבור בועדת האשראי.

פירוט הסיוע תקופת ההלוואה: עד חמש שנים כאשר תינתן תקופת דחייה של חצי שנה על החזר תשלומי הקרן ("גרייס").ביטחונות: בין 10% ל- 25%, תלוי בהגדרת העסק (בהקמה/ותיק).ערבות: הממשלה מעמידה ערבות בשיעור של85%/70% מגובה ההלוואה.

בנוסף נדרשת ערבות אישית של הבעלים.ההלוואות מועמדות באמצעות הבנקים הבאים: מזרחי, פועלים, מרכנתיל, אוצר החייל.ההלוואה תינתן באחד מהמסלולים החלופיים: שקלי צמוד, שקלי לא צמוד, ריבית משתנה, צמוד מט"ח.שיעור הריבית על ההלוואות, לפי המסלולים השונים,

יהיה כמקובל במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, ויאושר ע"י ועדת הקרן.ערבות המדינה הינה לבנק, העמדת הערבות מאפשרת מתן הלוואות לעסקים קטנים ברמות סיכון גבוהות מהמקובל.תקופת פירעון עד חמש שנים

כאשר תינתן תקופת דחייה של חצי שנה על החזר תשלומי הקרן ("גרייס").ריבית שיעור הריבית על ההלוואות, לפי המסלולים השונים, יהיה כמקובל במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, ויאושר ע"י ועדת הקרן.בטחונות​ בין 10% ל- 25%, תלוי בהגדרת העסק (בהקמה / ותיק).

מסלולים:הלוואות
עד 100,000 שקל: מסלול מקוצר מבחינת זמני טיפול: עבור עסקים עם מחזור שנתי של עד 3 מיליון שקל.הלוואות עד 500,000 שקל: עבור עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון שקל.

ללווה שמחזור המכירות השנתי שלו בשנה שקדמה לבקשה, בין 6.25 מליון שקל ל-100 מליון שקל, גובה ההלוואה לא יעלה על 8% ממחזור המכירות האמור.מסלול מיוחד:

עסקים בהקמה.היקף הביטחונות הנדרש מהלווה עבור 300,000 שקל הראשונים הוא 10% בלבד מגובה ההלוואה,
כאשר הממשלה מעמידה ערבות בשיעור של 85% מגובה ההלוואה.סך ההלוואה המקסימלי 500,000 שקל (כאשר ה- 200,000 הנוספים על פי תנאי הקרן הרגילים).

קיים מסלול מיוחד לעסקים באזור מצב מיוחד בעורף שנפגעו במבצע צוק איתן ונמצאים בטווח 40-0 ק"מ, לרבות עסקי תיירות בכל הארץ.ערבות המדינה הינה לבנק, העמדת הערבות מאפשרת מתן הלוואות לעסקים קטנים ברמות סיכון גבוהות מהמקובל.
עבור לתוכן העמוד