מטרות ותקנון

—מטרות התאחדות קבלני מיזוג אויר וחימום בישראל

התאחדות קבלני חימום אוורור מיזוג וקירור בישראל הוקמה במטרה להיות הגוף מוביל ומייצג את ענף מיזוג ,חימום וקירור בישראל ,ההתאחדות תפעל בנושאים הקשורים לקידום מעמד הקבלנים במדינת ישראל, כגוף המקצועי המרכזי המלווה קבלנים בדרך ליצירת אווירת עסקים אחראית וראויה בישראל
ההתאחדות תספק הכשרה מתאימה, ידע, ייעוץ מקצועי, ותייצג את אינטרסים של הקבלנים מול היצרנים והרגולטורים; ההתאחדות תפעל על מנת שכל קבלן יוכל לנווט בביטחון ובהצלחה אתגרים עסקיים מורכבים העומדים בפניו.

לצורך כך, תגדיר ההתאחדות קריטריונים ותהליכי הכשרה שונים המתקיימים תחת פיקוחה, יוקם מרכז ידע המפרסם מאמרים מקצועיים ותיאורי מקרה, וכן יתקיימו פעילויות שוטפות לקיום ימי עיון, השתלמויות המשך, שיתופי פעולה מקצועיים וקידום שיתוף מידע שונים בתחום.—

התאחדות קבלני חימום איוורור מיזוג וקירור בישראל ״ נוסדה במטרה לאחד ולאגד את קבלני החימום קירור ומיזוג בישראל ההתאחדות תפעל לטפח ולקדם את האינטרסים המקצועיים והכלכליים של חברי ההתאחדות ,לרכז ולדון בכל מידע הנוגע במישרין או בעקיפין לקבלנות וביצוע עבודות חימום קירור ומיזוג בישראל ולרכז את הטיפול בבעיות הכלכליות והמקצועיות של חברי ההתאחדות

עבור לתוכן העמוד