טופס רישום

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

מחזור עיסקי לפני מע"מ 

*השכלה אקדמית תואר:

ענף וסווג


*
 אני מעונין להצטרף ולהיות פעיל בפורומים/תאים הבאים
 אני מסכים בזה לקבל כל דבר פרסומת ועידכונים אשר ישלחו אלי ע''י ההתאחדות
 *אני החתום מטה מצהיר/ה שכל הפרטים להלן נכונים ומדויקים. אני אמלא בנאמנות את תקנות ההתאחדות
 אני מסכים ששמי יפורסם באתר האינטרנט של ההתאחדות
checked

עבור לתוכן העמוד