הספק נצרך

תצרוכת החשמל של המזגן בקירור / חימום. נמדדת ביחידות של וואט (Watt).
עבור לתוכן העמוד