טופס בקשה לרישום

מצורף טופס בקשה להצטרפות להתאחדות,
החברות בהתאחדות הינה 2400 ש"ח לשנה.
יש למלא את שני הטפסים טופס בקשה לרישום להתאחדות וטופס למילוי פרטי כ. אשראי
ולשלוח במייל או בפקס
או למלא טופס מכוון online
עבור לתוכן העמוד