ת"י 994 חלק 4

מזגני אוויר: התקנה
(תקן זה חל על התקנת מזגני אוויר (להלן:מזגן (תקן זה חל על התקנת מזגני אוויר (להלן:מזגן (2)המורכבים אחת או יותר(1),לרבות מזגנים מתועלים  שפיזור האוויר בהם נעשה באמצעות מובלי אוויר
עבור לתוכן העמוד