ת"י 1001 חלק 6

בטיחות אש בבניינים:אוורור והגנה מפני אש בטיחות אש בבניינים:אוורור והגנה מפני אש במערכות בישול מסחריות
.1.1. תקן זה קובע דרישות מינימליות לבטיחות 1.1.1. תקן זה קובע דרישות מינימליות לבטיחות אש (דרישות למניעה ודרישות אופרטיביות),הנוגעות לתכן
עבור לתוכן העמוד