ת"י 1001 חלק 3

בטיחות אש בבניינים:מדפי אש
. דרישות אלה נוגעות למדפי אש המיועדים לשימוש 1.1. דרישות אלה נוגעות למדפי אש המיועדים לשימוש במקומות שבהם מובלי אוויר חודרים דרך פתחים בקירות
עבור לתוכן העמוד