ת"י 1001 חלק 2.2

בטיחות אש בבניינים: מערכות בקרת עשן בבניינים בטיחות אש בבניינים: מערכות בקרת עשן בבניינים ,למעט בנייני מגורים שגובהם עד 13 מטר), קניונים) בטיחות אש בבניינים: מערכות בקרת עשן בבניינים בטיחות אש בבניינים: מערכות בקרת עשן בבניינים ,למעט בנייני מגורים שגובהם עד 13 מטר), קניונים) אטריומים וחללים גדולים דומים
תקן זה חל על התכן, ההתקנה, בדיקות הקבלה תקן זה חל על התכן, ההתקנה, בדיקות הקבלה בדיקות התפעול והבדיקות ,(ACCEPTANCE TESTING) התקופתיות של מערכות לבקרת עשן בבנייני מגורים.
עבור לתוכן העמוד